Naše doktorice Gorana Pavičić i Irena Škegro su najdoktori 2017.

Naše doktorice Gorana Pavičić i Irena Škegro su najdoktori 2017.

Prema komentarima pacijenata na portalu najdoktor.com, naše doktorice Gorana Pavičić i Irena Škegro nalaze se na popisu najdoktora oftalmologa u Zagrebu za 2017. godinu. Čestitamo! Popis najboljih liječnika i stomatologa u RH prema glasovima pacijenata možete pronaći na stranici www.najdoktor.com. Kriteriji po kojima je portal najdoktor.com birao najbolje doktorice i doktore jesu kako slijedi: a) ukupan broj komentara; b) odnos broja pozitivnih i negativnih komentara i c) kvaliteta samih komentara. (neargumentirani komentari […]

Naše doktorice Gorana Pavičić i Irena Škegro su najdoktori 2016.

Naše doktorice Gorana Pavičić i Irena Škegro su najdoktori 2016.

Prema komentarima pacijenata na portalu najdoktor.com, naše doktorice Gorana Pavičić i Irena Škegro nalaze se na popisu najdoktora oftalmologa u Zagrebu za 2016. godinu. Čestitamo!